Skip to main content

Концепція

Ендопіл очищає ланцюги ДНК від окислювальних факторів. Таким чином перезапускаються механізми контролю.

Ендопіл є біорегенеративним, тому що:

- Водень гідроксилу фенової кислоти нестабільний.-

- Молекула має невелику вагу, що дозволяє їй проникати в клітину через іонні канали.

- Тут присутній фактор квантової механіки, оскільки потенціал дії перетинає плазматичну мембрану. Цей потенціал дії містить електрони і має взаємодію зі структурою карболової кислоти, де H атакується першим, перетворюючи H в протон H+.

-Відбувається зіткнення зовнішніх електронів з електроном H . Це зіткнення викликає енергію , яка переходить у найближчу матерію, якою є ядро H, що перетворилося на протон.

Ці протони рухаються до внутрішньої структури клітини, змінюють структуру макромолекул і гідролізують окислювальні фактори.

Ці макромолекули транспортують сигнали.

Мауро Тіціані
concept