Skip to main content

Чудовим прикладом етичності є Foad Nahai, EIC, ASJ Foad Nahai

"Я завжди вважав, що заохочення дискусій, публікація протилежних поглядів і полеміка є ознаками наукового видання. Я також переконаний, що особистим нападкам або сумнівам у доброчесності інших не місце в науковому журналі". —


Друковані Видання

exfoliacion quimica

La química de las exfoliaciones y una hipótesis sobre los mecanismos de acción

Exfoliacion Quimica